Ydelser og priser

Private ydelser betales kontant eller via mobilepay.

YdelsePris inkl moms
Sygemelding500 kr
Kørekortsattest400 kr
Mulighedserklæring500 kr
Vaccinepriseroplyses ved henvendelse
Forsikringsattesterefter overenskomsttakster
Forsikringsattester - uden overenskomst
1000 kr. pr. ½ time
Lægeerklæring vedr. fremtidsfuldmagt 1000 kr
Ansøgning om medicintilskud 200kr
Ansøgning om handicapskilt 400kr
Afbestilling af rejse 500kr