Årskontroller

I forbindelse med, at du får medicin vil vi gerne tilbyde dig et årligt tjek f.eks i din fødselsdagsmåned, så det huskes.
Årstjek går som udgangspunkt ud på, at du i samarbejde med læge eller sygeplejerske får de optimale forhold for din kroniske sygdom.

Blodtryk og hjertekarsygdomme
Tid hos sygeplejerske - blodprøver, blodtryksmåling, urinundersøgelse og hjertediagram og en opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

Diabetes
Tid hos sygeplejersken til diverse prøver/undersøgelser og opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.
Tid ved sygeplejerske 1-3 gange mellem årskontrollerne, helst med måling af langtidsblodsukker nogle dage forinden. 

KOL
Tid ved sygeplejerske til lungefunktionsprøve, kontrol af inhalationsteknik mm og evt. opfølgende tid hos lægen.

Astma
Tid ved sygeplejerske til lungefunktionsprøve, samtale med sygeplejerske eller læge om din sygdom og evt. justering af din medicin.

Smerter
Tid hos lægen til samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

Stofskiftesygdom Blodprøver en evt. flere gange årligt.

Knogleskørhed Blodprøver en gang årligt.