Til Helgas patienter

Der har desværre været en del opstartsvanskeligheder med den elektroniske funktion af jeres patientjournaler. Det håber jeg nu er ordnet.

For at kunne benytte selvbetjeningsfunktionen til emails, bestilling af tider og medicin skal I oprettes som brugere igen. Følg vejledningen "Brugeroprettelse" under fanen "Patientvejledninger". Det skal I også gøre, inden I benytter app'en "Min læge", som man bl.a. kan bruge til planlagte videokonsultationer.